Ett rum av lugn, närvaro och förståelse

Samtalsterapi för individ, par eller familj

Beskrivningen av och anledningen till terapi är olika. Det kan vara en önskan om en inre resa för att uppnå harmoni och självacceptans eller behov av stöd för att komma vidare från ångest, oro, nedstämdhet, kris eller fastlåsta relationsmönster.

När livet känns utmanande kan man behöva hjälp med berättandets läkande kraft för att komma vidare och finna vägen tillbaka till trygghet, hälsa och goda relationer.


Jag erbjuder samtalsterapi för dig individuellt, för er som par eller i andra familjekonstellationer.


Första samtalet är kostnadsfritt.

 Lokal 

Samtalen sker online från ert hem alternativt i min samtalslokal i Vara, beroende på vad ni känner är mest bekvämt för er.

 Tidsbokning 

Tidsbokning sker via telefon, sms eller mail.


Första samtalet är kostnadsfritt. 

Samtalen erbjuds även kvällstid och helger.


Ett behandlingssamtal online kostar 600 kr för såväl individuell terapi som för parterapi.

Louise Åkerström

Jag är utbildad socialpsykolog och familjeterapeut, för individuell terapi och för systemisk narrativ familjeterapi. För parterapi är jag utbildad inom Emotionellt fokuserad terapi (EFT).

Följ Utveckling och Samtal

unsplash