Marte Meo


Marte Meo betyder ”av egen kraft”. Namnet symboliserar människans förmåga och inneboende källa till utvecklingsstödjande samspel.


Med hjälp av korta videosekvenser, tagna i den konkreta verkligheten, och utifrån en noggrann analys av utvecklingsstöd och barnets/ungdomens initiativ, tydliggör och stärker terapeuten det fungerande samspelet och steg för steg ökar kvalitén. Relationen stärks därmed på ett varaktigt vis. Marte Meo är en salutogenfokuserad och respektfull metod som fungerar stärkande för samspel mellan barn/ungdom och omsorgsperson.


Marte Meo som metod sprids ständigt till nya verksamhetsområden. Den pågående forskning och den evidens som finns visar att metoden är verksam. 

Marte Meo utbildning


Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med familjer och vill utveckla ditt arbete med samspel. Syftet är att stödja föräldrar och andra omsorgspersoner att se behov och resurser hos barnet/ungdomen samt se de egna möjligheterna att påverka samspelet i en positiv riktning. 

 

Med hjälp av videosekvenser filmade i den konkreta verkligheten kommer du att lära dig att stärka positivt samspel och initiera förändringsprocesser. Metoden gör det möjligt att ”fånga” och stanna upp inför detaljer och lära känna barnets signaler och uttryckssätt.


Utbildningen sträcker sig över fyra terminer med fem heldagar per termin, där teori varvas med handledning. Familjearbetet bygger på en systemteoretisk grund och i utbildningen ingår samspelsteori, mentalisering och anknytningsteori kopplat till Marte Meo som metod. 

 

Examination sker av en licensierad supervisor. För att bli godkänd som Marte Meo-terapeut ska man ha deltagit i handledningen/utbildningen samt arbetat under handledning med minst fem familjeprocesser. 


Kursstart: Våren 2024 (därefter löpande intag i mån av plats)

Plats: Skövde
Kostnad: 15000 kr (ex. moms)/termin

Marte Meo handledning


Jag erbjuder Marte Meo handledning och har erfarenhet av utbildning och handledning av familjehemssekreterare, familjebehandlare inom socialtjänstens öppenvård samt LSS boendepersonal.

unsplash