Samtalsterapi

Samtalsterapi med narrativ inriktning 


Narrativ betyder "berättande". Vi människor bär med oss olika berättelser om oss själva, våra erfarenheter och relationer. Berättelserna som vi har om varandra och oss själva påverkas av de sammanhang som vi befinner oss i och kan ha både positiva och negativa effekter i våra liv. I samtalet kommer vi arbeta för att dina berättelser "om-berättas" och skapar nya oanade möjligheter för dig i ditt liv.


Inom den systemiskt narrativa familjeterapin är grundsynen att alla i en familj är en del i familjesystemet och därför har samtliga en viktig del i utvecklingen för harmoni i familjen.


Parterapi 


I parterapi kan ni få hjälp att komma varandra närmare, öka tryggheten och samhörigheten i relationen. Genom att skapa rum för samtal där bådas tankar, känslor och behov ges utymme ökar förståelsen för varandra. Ni får hjälp med att bryta negativa mönster och att utveckla tillitfulla och kärleksfulla band i relationen. 


Jag arbetar efter parterapimetoden Emotionellt fokuserad terapi (EFT), som är en empiriskt väl beprövad metod som visat mycket goda resultat.


Jag erbjuder samtalsterapi för dig individuellt, för er som par eller i andra familjekonstellationer.


Första samtalet är kostnadsfritt. 


Ett behandlingssamtal tar ca en timma. Samtalen sker online från ert hem alternativt i min samtalslokal i Vara, beroende på vad ni känner är mest bekvämt för er.


Tystnadsplikt


Våra samtal sker under tystnadsplikt och utan journalföring.